1) 9.01.2017 roku o godz. 14.35 w sali nr 13 odbędzie się obowiązkowy test z języka angielskiego dla wszystkich kandydatów.

2) 10.01.2017 roku odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej naszego projektu do godz. 15.30.

3) 11.01.2017 roku między 8.00 a 12.00 będą podpisywane umowy z uczestnikami projektu. W razie, gdyby uczestnik był niepełnoletni, umowę musi w jego imieniu podpisać rodzic lub opiekun prawny. W tym czasie obecność wszystkich uczniów w szkole jest obowiązkowa!

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!