5 grudnia 2016 r. rozpoczynamy rekrutację do trzeciego wyjazdu do Irlandii.

Klasy 3a/d oraz 3b dnia 4. oraz 5 grudnia wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym prowadzonym przez Koordynatora i Ewaluatora Projektu, na którym zostali bardzo szczegółowo zapoznani z zasadami rekrutacji do projektu i jego realizacją.

Wszystkich zainteresowanych proszę bardzo dokładne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

Ze względu na to, iż semestr I w naszej szkole kończy się dopiero 13.01. rekrutacja jest tym razem dwustopniowa:

  1. do dnia 16.12.2016 roku do godz. 14.00 należy złożyć następujące wypełnione dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy,
  • opinia wychowawcy wraz z oceną zachowania /załącznik nr 1/,
  • praca/projekt w języku angielskim nt. „Irlandia – kraj do którego jadę”.
  1. do dnia 09.01.2017 roku do godz. 15.00:
  • oceny z 10 wybranych przedmiotów za semestr poprzedzający wyjazd /załączniki nr 2,3 i 6/

Zgodnie z § 5 pkt. 5 Regulaminu Rekrutacji ostatnim kryterium wyboru kandydatów jest test z języka angielskiego. Odbędzie się on zaraz po zakończeniu drugiego etapu rekrutacji. O dokładnym terminie poinformujemy wszystkich zainteresowanych dokładnie 9.01.2017 roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kierować się do Koordynatora Projektu: Pani K. Maciejewskiej lub Ewaluatora Projektu: P. A. Karch.

REKRUTACJA DO 3. WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W IRLANDII ROZPOCZĘTA!