Uroczyste podsumowanie projektu ERASMUS+

„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego”
nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037005

07 czerwca 2019 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego”, nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037005. Projekt ten był realizowany w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 w konkursie 2017, w sektorze „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w ramach Akcji 1: „Mobilność Edukacyjna” (mobilność uczniów i kadry edukacyjnej) i był w 100% finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, a dofinansowanie wyniosło: 149 281 euro.

Był on realizowany w terminie od 1.09.2017 do 31.08.2019 r. przy współpracy Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu oraz dwóch organizacji partnerskich:

– „Your International Training” – Irlandia,

– „A.I.A.M. – Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Mobility Friends) – Portugalia”

Uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe na obowiązkowych miesięcznych praktykach zawodowych w Irlandii i Portugalii we wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkole:

 • technik teleinformatyk,
 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • fototechnik,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik lotniskowych służb operacyjnych,
 • technik awionik,
 • technik telekomunikacji – klasa mundurowa.

Dodatkowo w projekcie brała udział także grupa nauczycieli, która odbyła szkolenie Job Shadowing, pozwoliło to podnieść także kwalifikacje zawodowe naszych nauczycieli, w tym również ich kompetencje językowe, co w przyszłości podniesie innowacyjność i skuteczność kształcenia zawodowego w Technikum nr 4.

W ramach projektu odbyły się następujące mobilności:

 • Wyjazd 1 (26.02. – 23.03. 2018 r.): Portugalia, 11 osób kształcących się w zawodach technik awionik oraz technik cyfrowych procesów graficznych,
 • Wyjazd 2 (26.02. – 23.03.2018 r.): Irlandia, 10 osób kształcących się w zawodach technik teleinformatyk, fototechnik oraz technik telekomunikacji – klasa mundurowa,
 • Wyjazd 3 (05. – 30.11.2018 r.): Portugalia, 12 osób kształcących się w zawodach technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik eksploatacji portów i terminali,
 • Wyjazd 4 (05. – 30.11.2018 r.): Irlandia, 10 osób kształcących się w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik elektryk,
 • Wyjazd 5 (04. – 29.03.2019 r.): Irlandia, 10 osób kształcących się w zawodach technik cyfrowych służb operacyjnych, technik elektronik, fototechnik oraz technik teleinformatyk.
 • Wyjazd 6 (01. – 05.04.2019 r.): Irlandia, 6 osób z kadry pedagogicznej – Job shadowing.

W czasie każdej mobilności grupie uczniów towarzyszył nauczyciel. Dodatkowo nauczyciele podczas swojego pobytu w Irlandii byli pod opieką mentora.

Przed wyjazdem każdej grupy odbywały się następujące kursy i szkolenia:

1) przygotowanie językowe: kurs języka angielskiego z zakresu języka komunikacyjnego i branżowego
w wymiarze 20 godzin (uczniowie), 10 godzin (kadra pedagogiczna),

2) przygotowanie pedagogiczno – kulturowe w wymiarze 5 godzin (uczniowie),

3) przygotowanie językowe odbyło się także w Irlandii i w Portugalii z native speakerem: kurs języka angielskiego z zakresu języka komunikacyjnego i branżowego w wymiarze 20 godzin (uczniowie),

4) dodatkowo podstawowy kurs języka portugalskiego z zakresu języka komunikacyjnego odbył się także w Portugalii z native speakerem (tylko dla uczniów – grup odbywających praktyki w Portugalii).

Realizacja projektu miała i cały czas ma ogromne znaczenie dla całej społeczności naszej szkoły. Doświadczenia zdobyte w trakcie mobilności są przekazane pozostałym uczniom i nauczycielom. Uczniowie podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, co da im w przyszłości możliwość prezentacji na rynku pracy i łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, a co za tym idzie zmniejszy bezrobocie na lokalnym rynku pracy. Nauczyciele natomiast zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie nauczania i pracy z uczniem oraz zauważony zostanie wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela Technikum nr 4.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni przez nas goście, a wśród nich Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Barbara Freier-Pniok, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Bytomiu Pan Mirosław Papiernik oraz przedstawiciel naszej organizacji partnerskiej „Your Internatonal Training” Pani Patrycja Pilarek. Podczas uroczystości uczniowie podzielili się ze społecznością naszej szkoły oraz ze zgromadzonymi gośćmi swoimi doświadczeniami z praktyk zawodowych w Irlandii i w Portugalii. Cała społeczność naszej szkoły miała okazję obejrzeć 4 filmy, które zostały nakręcone i w całości wyreżyserowane przez uczestników tych wyjazdów. Mogliśmy na nich zobaczyć, jak uczniowie spędzali miesiąc w Irlandii i w Portugalii zarówno na kursie językowym, w pracy, jak i na licznych wycieczkach oraz podczas swojego czasu wolnego.

Na zakończenie Pani Dyrektor Beata Kołodziejczyk wręczyła każdemu uczestnikowi upragnione dokumenty:

 • Europass Mobilność (w języku polskim),
 • Europass Mobility (w języku angielskim),
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie języka angielskiego w Irlandii i w Portugalii oraz w kursie języka portugalskiego w Portugalii,
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w mobilności w Irlandii i w Portugalii,
 • certyfikaty uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zorganizowanych przez Technikum nr 4 w Bytomiu przed mobilnością: kurs języka angielskiego + języka angielskiego branżowego, przygotowanie kulturowe i przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • indywidualną kartę ewaluacji każdego uczestnika.

Zachęcamy do obejrzenia filmików wszystkich 6 grup, które uczestniczyły w ww. projekcie:

WYJAZD I – Portugalia (luty/marzec 2018): https://www.youtube.com/watch?v=zYwglu9xsxE

WYJAZD II – Irlandia (luty/marzec 2018): https://www.youtube.com/watch?v=9shiMayOyiA

WYJAZD III – Portugalia (listopad 2018): https://www.youtube.com/watch?v=g-frxgLjROU

WYJAZD IV – Irlandia (listopad 2018): https://youtu.be/URxMQ1kOVnc

WYJAZD V – Irlandia (marzec 2019): https://youtu.be/H2WZmali2zo

WYJAZD VI – Irlandia (kwiecień 2019): https://youtu.be/6A2_-Q4MR38

 

 „Galeria zdjęć na stronie www naszej szkoły

 

Uroczyste podsumowanie projektu ERASMUS+