tlo3

Projekt ten jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt: „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2015 i 2016. Projekt jest w 100% finansowany ze środków EFS.

Dodaj komentarz