uczniowie

W naszej szkole w terminie 1.09.2017 – 31.08.2019 rok w ramach programu Erasmus + w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 w konkursie 2017, w sektorze „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w ramach Akcji 1: „Mobilność Edukacyjna” /mobilność uczniów i kadry edukacyjnej/ będzie realizowany projekt:

„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego
i zawodowego”

nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037005

Jest on w 100% finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

W projekcie uczestniczyć będzie 53 uczniów plus 4 lub 5 opiekunów oraz 6 nauczycieli (job shadowing). Beneficjentami projektu będą uczniowie klas trzecich, uczący się we wszystkich zawodach nauczanych w Technikum nr 4: technik elektryk, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik awionik, fototechnik, technik eksploatacji portów i terminali, technik telekomunikacji (klasa mundurowa), technik lotniskowych służb operacyjnych.

Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną będą trwały 4 tygodnie. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą) ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla danego ucznia musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku.

Mobilności kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

  • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.

Udział w ww. formach wpisuje się w programy doskonalenia zawodowego kadry edukacji zawodowej.