Ważne terminy

20.06.2016 r. o godz. 13.40 w sali nr 13 odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich kandydatów na uczestników projektu test z języka angielskiego. Przypominam, że zgodnie z § 5.6. Regulaminu Rekrutacji: „Uczeń/uczennica, który nie przystąpi do testu z języka angielskiego zostaje automatycznie skreślony