WAŻNE TERMINY PRZED WYJAZDEM

LUTY 2017 21.02.2017 r.godz.12.00: obowiązkowe szkolenie pedagogiczno-psychologiczne z przygotowania kulturowego z przedstawicielem organizacji partnerskiej „Your International Training”.godz.16.00: nieobowiązkowe spotkanie rodziców uczestników z przedstawicielem organizacji partnerskiej. Obowiązkowy kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdu.Prowadząca: Agnieszka Karch, sala nr 13. Harmonogram kursu:  

Ważne terminy

20.06.2016 r. o godz. 13.40 w sali nr 13 odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich kandydatów na uczestników projektu test z języka angielskiego. Przypominam, że zgodnie z § 5.6. Regulaminu Rekrutacji: „Uczeń/uczennica, który nie przystąpi do testu z języka angielskiego zostaje automatycznie skreślony