6 czerwca 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do trzeciego i czwartego wyjazdu do Irlandii i Portugalii. Uczniowie w ramach projektu: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego” i zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego odbędą tam miesięczne praktyki.

WAŻNE TERMINY PRZED WYJAZDEM

LUTY 2017 21.02.2017 r.godz.12.00: obowiązkowe szkolenie pedagogiczno-psychologiczne z przygotowania kulturowego z przedstawicielem organizacji partnerskiej „Your International Training”.godz.16.00: nieobowiązkowe spotkanie rodziców uczestników z przedstawicielem organizacji partnerskiej. Obowiązkowy kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdu.Prowadząca: Agnieszka Karch, sala nr 13. Harmonogram kursu: