6 czerwca 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do trzeciego i czwartego wyjazdu do Irlandii i Portugalii. Uczniowie w ramach projektu: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego” i zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego odbędą tam miesięczne praktyki.