1. 20.06.2016 r. o godz. 13.40 w sali nr 13 odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich kandydatów na uczestników projektu test z języka angielskiego. Przypominam, że zgodnie z § 5.6. Regulaminu Rekrutacji: „Uczeń/uczennica, który nie przystąpi do testu z języka angielskiego zostaje automatycznie skreślony z listy kandydatów.”
  2. Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową 21.06.2016 roku na stronie internetowej projektu.
  3. 22.06.2016 r. o godz. 13.40 w sali nr 12 odbędzie się podpisanie umów. Umowę może podpisać TYLKO uczeń pełnoletni. W przypadku, jeżeli uczeń/uczennica nie mają skończone 18 lat, umowę MUSI podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Ważne terminy