24 czerwca 2016 roku, na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016, Pani Dyrektor Beata Kołodziejczyk oraz Koordynator Projektu „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość” POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014751 Pani Karolina Maciejewska wręczyły każdemu uczestnikowi projektu dokumenty Europass Mobilność zarówno w języku polskim jak i angielskim (Europass Mobility), certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie języka angielskiego w Irlandii na poziomie B1 oraz w praktykach zawodowych w Irlandii wraz z indywidualną kartą oceny każdego uczestnika.

Otrzymali je uczniowie klas 3a oraz 3d, którzy uczestniczyli w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt ten jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe na obowiązkowych miesięcznych praktykach zawodowych w zawodach technik elektryk oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

Po wręczeniu tych cennych dokumentów nasza „Czternastka” podzieliła się z całą społecznością naszej szkoły swoimi doświadczeniami z praktyk zawodowych w Irlandii. Wszyscy mieli okazje obejrzeć filmik, który został nakręcony i w całości wyreżyserowany przez uczestników wyjazdu nr 1. Mogliśmy na nim zobaczyć, jak uczniowie spędzili miesiąc w Irlandii zarówno na kursie językowym, w pracy, jak i na licznych wycieczkach oraz podczas swojego czasu wolnego.

Zachęcamy do obejrzenia: https://drive.google.com/file/d/0B0s4dsSP8pAna3lwV01UNFlONmc/view?pref=2&pli=1

Pobyt w Irlandii przyniósł naszym uczniom wiele korzyści, m.in. podniósł ich umiejętności komunikacyjne i wpłynął znacząco nie tylko na rozwój zawodowy, kulturowy, ale także na ich tolerancję i otwartość na świat.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PIERWSZEGO WYJAZDU DO IRLANDII