Uroczyste podsumowanie projektu

„Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość”

POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014751

13 czerwca 2017 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu: „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość”, POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014751. Był on realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe. Projekt ten był w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, językowe
i kulturowe na obowiązkowych miesięcznych praktykach zawodowych w zawodach technik elektryk, technik elektronik oraz technik cyfrowych procesów graficznych.

W tym roku szkolnym odbyły się dwa wyjazdy:

  • listopad 2016: 14osobowa grupa uczniów z klasy 3cf,
  • marzec 2017: 14osobowa grupa uczniów z klas 3ad oraz 3b.

Podczas uroczystości uczniowie podzielili się z całą społecznością naszej szkoły oraz ze zgromadzonymi gośćmi swoimi doświadczeniami z praktyk zawodowych w Irlandii. Wszyscy mieli okazje obejrzeć 2 filmiki, które zostały nakręcone i w całości wyreżyserowane przez uczestników obu wyjazdów. Mogliśmy na nich zobaczyć, jak uczniowie spędzali miesiąc
w Irlandii zarówno na kursie językowym, w pracy, jak i na licznych wycieczkach oraz podczas swojego czasu wolnego. Połączyliśmy się także z naszą organizacją partnerską: Your International Training. Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Dyrektora YIT, Pana Paula Quinna, który także serdecznie podziękował nam za współpracę i już zaprosił wszystkich uczniów
i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnym wspólnym projekcie:„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i  zawodowego”, który będzie realizowany w naszej szkole w terminie 1.09.2017 – 31.08.2019 roku.

Na zakończenie Pani Dyrektor Beata Kołodziejczyk wraz z Koordynatorem Projektu – Panią Karoliną Maciejewską wręczyły każdemu uczestnikowi:

  • dokumenty Europass Mobilność (w języku polskim),
  •  dokumenty Europass Mobility (w języku angielskim),
  • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie języka angielskiego w Irlandii na poziomie B1,
  • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w praktykach zawodowych w Irlandii,
  • indywidualną kartę oceny każdego uczestnika.

W dniu 24 czerwca 2016 roku, na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016, uczniowie obecnych wówczas klas 3a oraz 3d kształcący się w zawodach: technik elektryk oraz technik cyfrowych procesów graficznych, także podzielili się z nami wrażeniami
z pierwszego wyjazdu na praktyki zawodowe do Irlandii. Zostały im wówczas także wręczone wszystkie dokumenty kończące projekt.

Zachęcamy do obejrzenia filmików wszystkich 3 grup, które uczestniczyły w ww. projekcie:

WYJAZD I (kwiecień 2016): https://youtu.be/ASRVX8RuSrM

WYJAZD II (listopad 2016): https://youtu.be/Q27EaI_g7_8

WYJAZD III (marzec 2017): https://youtu.be/gVvnjfWW7Js

Pobyt w Irlandii przyniósł naszym uczniom wiele korzyści, m.in. podniósł ich umiejętności komunikacyjne i wpłynął znacząco nie tylko na rozwój zawodowy, kulturowy, ale także na ich tolerancję i otwartość na świat.

Galeria zdjęć na stronie www szkoły.

Podsumowanie projektu „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość”