6 czerwca 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do trzeciego i czwartego wyjazdu do Irlandii i Portugalii. Uczniowie w ramach projektu: „Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego
i zawodowego”
i zgodnie z podstawą programową kształcenia zawodowego odbędą tam miesięczne praktyki.

Proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji.

Termin zgłoszeń upływa 20.06.2018 r. o godz. 12.00. Całą dokumentację należy przekazać OSOBIŚCIE Specjaliście ds. Rekrutacji i promocji – Pani Annie Krzak.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kierować się do Specjalisty ds. Rekrutacji i Promocji – Pani Anny Krzak lub Ewaluatora Projektu: Pani Agnieszki Karch.