Zgodnie z §5.4. „Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie” każdy uczeń/uczennica, który chciał zakwalifikować się do projektu musiał przygotować i dostarczyć pracę w języku angielskim nt.: „Irlandia – kraj, do którego jadę”. Mogła mieć ona formę plakatu, prezentacji, filmu, albumu lub inną niewymienioną. Oceniane były: pomysłowość, innowacyjność, poprawność merytoryczna i językowa, estetyka oraz wkład pracy włożony w jej przygotowanie.
Jak zawsze pomysłowość uczniów okazała się naprawdę zaskakująca. Większość projektów była bardzo wysoko oceniona, więc konkurencja była naprawdę duża.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, która przedstawia ww. projekty.

GRATULUJEMY SERDECZNIE WSZYSTKIM ZAKWALIFIKOWANYM UCZNIOM, KTÓRZY OD TEGO MOMENTU UZYSKALI STATUS UCZESTNIKÓW PROJEKTU (WYJAZDU NR 3)!

UCZNIOWSKIE PROJEKTY: „IRLANDIA – KRAJ, DO KTÓREGO JADĘ”